E-mail
Wachtwoord
Submit this form
 

Nehemia en uw naastenProblemen heb je nooit alleen...
Naast de impact die een situatie heeft op uzelf, worden ook de mensen waar u dagelijks mee samenleeft of werkt hiermee geconfronteerd. Tevens is het zo dat mensen om u heen iets kunnen of willen doen om uw situatie draaglijker te maken. Soms hebben ze al veel gedaan en weten ze niet meer wat nog verstandig is. Dit maakt dat wij aandacht willen geven aan het betrekken van uw omgeving bij de behandeling en begeleiding die u van ons krijgt.

Hoe doen wij dit?
Tijdens de intakefase zal de hulpverlener al met u praten over de vraag van wie u steun en hulp krijgt. Dit is een belangrijke vraag om achter uw steunbronnen te komen. Hoe zwaarder u het heeft, des te belangrijker is het dat we samen zoeken naar wie er in uw omgeving zijn, wat zij voor u betekenen en wat zij voor u zouden kunnen en willen doen in uw huidige situatie.

Als dit duidelijk is en u heeft besloten bij Nehemia Zorg uw behandeling en begeleiding te krijgen, dan zullen wij u en uw netwerk uitnodigen voor een gezamenlijk gesprek. Hierin zullen we aan de hand van een kennismaking proberen de "Nehemia Zorg Netwerkkaart" in te vullen. Dit is een document waarin precies is aangegeven:
  • Wat u zelf zult doen in de behandeling en begeleiding
  • Wat de hulpverleners van Nehemia Zorg zullen doen
  • Wat de mensen in uw omgeving zullen doen en wat zij nodig hebben om dit te kunnen blijven doen
Verplicht om te steunen?
Misschien zult u denken dat de mensen in uw omgeving verplicht zijn iets te doen. Dat is niet zo. Het is echter een feit dat zij te maken krijgen met uw toestand; u leeft of werkt nu eenmaal nauw samen. Wij denken dat je in dat geval dan maar beter open en duidelijk kan zijn over de vraag wat je van elkaar kunt verwachten.


Uiteindelijk willen we komen tot een plan waarin ieders rol duidelijk is. Het blijkt dat dit de zorg erg ten goede kan komen. Dit plan zal met regelmaat worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.

Wij zien er naar uit kennis te maken met uw betrokkenen!