E-mail
Wachtwoord
Submit this form
 

Bent u niet tevreden?Wat te doen bij een klacht?
Wanneer u tekortkomingen of fouten in ons werk tegenkomt of als u niet tevreden bent over uw behandeling of begeleiding, horen wij dat graag van u. Dat geeft ons de mogelijkheid samen met u te kijken hoe wij onze hulpverlening kunnen verbeteren. Klachten kunt u op meerdere manieren indienen.

Gesprek met betrokkenen
Bij voorkeur bespreekt u uw klacht of onvrede met de medewerker die volgens u verantwoordelijk is, of zijn direct leidinggevende. Dat is veelal de eenvoudigste en snelste manier om uw klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit, of vindt u uw klacht te ernstig om rechtstreeks met hen te bespreken, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Behandeling door manager
U kunt u klacht rechtstreeks voorleggen aan de manager van Nehemia Zorg. De manager zal naar aanleiding van uw klacht een onderzoek instellen en hoort daarbij de partijen die bij de klacht zijn betrokken. Het onderzoek is gericht op zo mogelijk oplossen van uw klacht en het eventueel nemen van maatregelen ter verbetering. De manager doet in principe binnen één maand na het indienen van de klacht een uitspraak.

Behandeling door externe klachtencommissie
Wilt u geen gesprek met de betrokkenen en geen behandeling van uw klacht door de manager, dan kunt u uw klacht rechtstreeks voorleggen aan een externe klachtencommissie. Nehemia Zorg maakt gebruik van de klachtenregeling van Viteria. U moet u klacht schriftelijk indienen. De externe commissie onderzoekt de klacht, doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en adviseert de Raad van Bestuur om zo nodig bepaalde maatregelen te nemen ter verbetering.
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Eventuele kosten voor bijstand en advies dient u wel zelf te bekostigen.

Kan ik met mijn klacht naar de cliëntenraad?
De cliëntenraad is medezeggenschapsorgaan voor de behartiging van de collectieve belangen van cliënten bij Nehemia Zorg en Ontmoeting. De cliëntenraad neemt geen individuele klachten van cliënten in behandeling.

Klachtenreglement
Hier kunt u het klachtenreglement van Viteria downloaden.