E-mail
Wachtwoord
Submit this form
 

Historie


Nehemia bestaat sinds 1979 en is gestart met de opvang van mensen met psychosociale klachten in een hiervoor verbouwde boerderij in Hauwert (Noord-Holland). Hier werd een lichte vorm van begeleiding aangeboden in een programma gericht op activering en structuur. Uitgangspunt was het bieden van hulp vanuit en in een duidelijk pastoraal kader. Door de jaren heen is de intensiteit van de begeleidingsaanbod langzaam toegenomen.

In 1993 is de stichting verhuisd naar Heerhugowaard en heeft haar intrek genomen in een voormalig klooster, tot dan in gebruik als gezinsvervangend tehuis. Hier is het hulpaanbod geleidelijk nog verder uitgebreid met een ambulante hulppraktijk en een Begeleid Wonenvoorziening. Ook inhoudelijk is het hulpaanbod geprofessionaliseerd, wat heeft geleid tot toelating tot de AWBZ en tot de zorgverzekeringswet.