E-mail
Wachtwoord
Submit this form
 

CliëntenraadDe Cliëntenraad van vertegenwoordigt de cliënten van Nehemia Zorg bij de directie van de instelling en behartigt de belangen van de (ambulante) cliënten en de bewoners van de woonvormen.

Wat zijn de taken en bevoegdheden?
De Cliëntenraad beschikt over de volgende bevoegdheden:
  • Verwoord de wensen, ideeën en verlangens van de cliënten van Nehemia Zorg;
  • Toetst de kwaliteit van de zorg;
  • Adviseert de directie over voor cliënten belangrijke zaken als: wijzigingen in de behandeling/begeleiding, verhuizing of verbouwing, klachtenregeling, veiligheid, hygiëne en privacy.
De Cliëntenraad is er niet voor klachten van individuele cliënten. Hiervoor dient u gebruik te maken van onze klachtenprocedure.

Hoe is de Cliëntenraad georganiseerd?
De Cliëntenraad van Nehemia maakt onderdeel uit van de cliëntenraad van Stichting Ontmoeting en overlegt circa vijf keer per jaar centraal met de directie.
Daarnaast is er een Regionaal Cliëntenplatform (RPC) voor de cliënten van Nehemia Zorg, dat periodiek de belangen van de cliënten bespreekt met de manager van Nehemia. Het Regionaal Cliëntenplatform van Nehemia Zorg is met één lid vertegenwoordigd in de Cliëntenraad van Ontmoeting.

Contact
Cliëntenraad Nehemia Zorg / Ontmoeting
Postbus 263
3990 GB Houten
tel: 030-6354090