E-mail
Wachtwoord
Submit this form
 

Uw privacy

Binnen de organisatie werken wij volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere hulpverlener is verplicht tot geheimhouding. Jouw privacy is dus gewaarborgd.

Voor iedere cliënt wordt een digitaal en persoonlijk dossier aangemaakt. Wij vinden het erg belangrijk om hiermee op een professionele en vertrouwelijke wijze om te gaan. Informatie uit jouw persoonlijk dossier wordt dus niet aan anderen verstrekt; tenzij je hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Alle gegevens worden tot 15 jaar na het afsluiten van de behandeling bewaard.

Je hebt als je cliënt bij ons bent of was, recht op inzage, aanvulling en kopieën uit jouw persoonlijk dossier. Het dossier bevat de gegevens van de verwijzing, intake, behandeling en afsluiting.
Recht op inzage heeft alleen de cliënt die bij ons in behandeling is of was, of diens wettelijk vertegenwoordiger. Partners en ouders van cliënten ouder dan 16 jaar, hebben geen recht op inzage. De ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers van jeugdige cliënten tussen 12 en 16 jaar hebben alleen met toestemming van de cliënt inzage in het dossier. Wel hebben zij recht in inzage in verslagen van gesprekken / behandelingen die hen zelf betreffen. Hierin heeft de cliënt weer geen inzagerecht.


Wanneer je inzage wenst in jouw behandeldossier, bespreek dit dan met jouw hulpverlener. Inzage vindt plaats in aanwezigheid van jouw hoofdbehandelaar. Oud cliënten dienen dit schriftelijk aan te vragen bij het management van Nehemia.