E-mail
Wachtwoord
Submit this form
 

Geven aan Nehemia Zorg


Nehemia Zorg is onderdeel van Stichting Ontmoeting. Donaties en giften maken onze hulpverlening mede mogelijk. Uw steun is daarom van harte welkom!

U kunt ons steunen door:
  • donateur te worden
  • ons te machtigen
  • een gift over te maken via rekeningnummer NL 35 RABO 038.76.69.140 t.n.v. Stichting Ontmoeting Fondsenwerving
  • online te doneren. Dit kan gemakkelijk, veilig en snel via onze website met behulp van onze doneermodule bij allegoededoelen.nl. In een paar simpele stappen helpt u ons met uw bijdrage. Meer informatie over de online donatiemodule.


Ontmoeting aangemerkt als ANBI
Stichting Ontmoeting Fondsenwerving is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Ontmoeting een instelling is die officieel als ‘goed doel' is aangemerkt door de Belastingdienst. Uw giften aan Stichting Ontmoeting Fondsenwerving zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De ANBI-regeling is ingegaan per 1 januari 2008. Lees hier meer over de ANBI, publicatieplicht.

Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl.
CBF-keur
Ontmoeting heeft het CBF-keur. Het keurmerk toont onder andere aan dat uw geld bij Ontmoeting op de juiste plek terechtkomt. Enkele belangrijke criteria om het keurmerk te ontvangen, zijn:
  • Het bestuur werkt onafhankelijk zonder belangenverstrengeling.
  • In verband met continuïteit werkt de organisatie met een meerjarenbeleidsplan.
  • De kosten voor de fondsenwerving bedragen gemiddeld over drie achtereenvolgende jaren niet meer dan 25% van de baten uit eigen fondsenwerving. Bij Ontmoeting is het percentage de laatste jaren rond de 15%. Voor meer informatie zie www.cbf.nl.